Bedriftene

Bedriftene

- Bringli gård -


Overnatting.

Jan Sundset
+ 47 478 98 701
jan.sundset@gmail.com

- Byrkije kjøtt -


Videreforedling rein. Servering/ foredrag.

Ragnhild og Tor Enok Larsen
+ 47 476 75 909
sparrok.larsen@gmail.com

- Sæterstad gård -


Videreforedling geit /fjellrøye. Butikk, overnatting og servering.

Siri Kobberød og Knut Kastnes
+ 47 75 18 51 40
geitogfisk@gmail.com
www.seterstadgard.no

- Furuheim gård -


Overnatting, servering og guiding.

Trine og Morten Bolstad
+ 47 928 28 356
post@furuheimgaard.no
www.furuheimgaard.no

- Krutådal gård -


Videreforedling av sau og lam.

Laila Hoff
+ 47 920 51 459
krutfjell.laila@gmail.com

- Nyvoll hjortefarm -


Videreforedling av vilt. Slakteri og butikk.

Solvor og Kjell Kristiansen
+ 47 990 91 145
kjekris@online.no 
www.nyvoll-hjortefarm.no

- Solheim gård -


Videreforedling av hjort.

Rigmor Mikkeljord
+ 47 480 09 514
ri-mikk@frisurf.no

- Strandli gård -


Gårdsysteri, servering og overnatting.

Siri og Tor Stabbforsmo
+ 47 472 37 246
fipling@online.no
www.strandligard.no

- Brurskanken rein -Foredling og salg av reinsdyrkjøtt.
Kurs, kulturformidling og gårdsutsalg.

Gun Utsi og Torstein Appfjell
+ 47 911 40 733
torstein.appfjell@gmail.com
www.brurskankenrein.no